top of page

Majitelé nemovitostí sáhnou hlouběji do peněženky

Od 1. 1. 2024 se sazby daně z nemovitých věcí zvýšili průměrně o 80 %. Ministerstvo financí předpokládá, že města a obce získají 10 miliard korun navíc. Pro majitele nemovitostí to znamená zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek. Zároveň je zavedena automatická valorizace daňové povinnosti podle inflace.V rámci navýšení sazeb daně dochází také ke zvýšení daně ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 nebytového prostoru užívaného k podnikání. Zvýšení daně ze staveb a jednotek se bude aplikovat i na veškeré místnosti v obytných domech a bytech sloužících k podnikání v oboru ubytování nezávisle na tom, zda jde o nebytový prostor. Od nového roku došlo také k navázání garáží a staveb sloužících k rodinné rekreaci na zápis v katastru nemovitostí.Daňové zatížení segmentu nemovitých věcí v České republice je podle ministerstva financí dlouhodobě bagatelní, k čemuž přispělo i zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ke kterému došlo v roce 2020. Podíl výnosu daně z nemovitých věcí v ČR na HDP dosahoval za rok 2021 pouze 0,2 %, což nás řadilo na 35. místo z celkových 36 zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)Změny v dani z nemovitosti jsou součástí takzvaného konsolidačního balíčku, který zahrnuje desítky úsporných opatření v rámci nichž vláda hodlá zvýšit příjmy státní pokladny.Comments


bottom of page