top of page

Jak postupovat v případě úmrtí nájemce bytu

Nestává se to příliš často, ale přesto se s takovou situací můžete setkat. Co dělat, když pronajímáte byt a jeho nájemce náhle zemře? Na koho nájem přechází? Kdo a kdy by měl případně pronajímanou nemovitost vyklidit? Jaká práva má pronajímatel neboli vlastník nemovitosti?

Kdo platí nájem

V případě nečekané smrti nájemce je přirozenou a zcela pochopitelnou snahou pronajímatele nemovitosti nemovitost v co nejkratší době vyklidit, aby se dala znovu pronajmout. Mnozí dědicové zemřelého se ale domnívají, že s vyklizením bytu je potřeba počkat až do ukončení dědického řízení.

Pokud zemře nájemce, který si byt pronajímal jako jediný (nešlo tedy o společný pronájem), přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který s ním ke dni smrti žil ve společné domácnosti. Nájem pak pokračuje dál, pokud osoba, na níž nájem nově přešel, neoznámí do jednoho měsíce, že nájemní smlouvu ukončuje.

Pokud žil nájemce v pronájmu sám, povinnosti a práva z pronájmu přichází v den smrti na dědice zemřelého. Byt nemohou sami od sebe vyklidit a opustit, aniž by nedošlo k úhradě dlužných částek pronajímateli. Pokud měl zemřelý uzavřenou smlouvu o pronájmu na neurčito, přechází tato smlouva na dědice s tím, že o její výpovědi musí majitele nemovitosti informovat nejpozději do 6 měsíců po smrti příbuzného. Ve chvíli doručení oznámení o výpovědi ze smlouvy následuje dvouměsíční výpovědní lhůta.

Vyklizení bytu

Podle zákona je možné nakládat s věcmi zemřelého až po řádném ukončení dědického řízení. Pokud je ale dědic zemřelého jediným právoplatným dědicem, může být praktické některé osobní věci začít vyklízet okamžitě, jakmile je to možné. Pokud jsou součástí majetku zemřelého nějaké cenné osobní věci, například šperky, starožitnosti a podobně, je nutné je fotograficky zdokumentovat pro další jednání o dědictví.

Práva pronajímatele

Pokud dědicové zemřelého odmítají byt vyklidit nebo se zřekli práva na dědictví po zesnulém, může pronajímatel nemovitosti byt vyklidit sám a následně žádat po dědicích uhrazení nákladů nájemného, případně nákladů potřebných k vyklizení bytu. Tuto pohledávku přihlásí do dědického řízení.

Pro více informací týkajících se prodej bytu Nová Paka se obraťte na realitní kancelář Liberec.Comments


bottom of page