top of page

Výši čistého jmění českých domácností nejvíce ovlivňuje vlastnictví nemovitostí

Průměr čistého jmění domácností činil v letech 2021 a 2022 přibližně 3,5 milionu korun. Největší část majetku tvořila nefinanční aktiva, zejména nemovitosti. Vyplývá to z výsledků šetření Finanční situace domácností, kterou provedl Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou. Výsledky tohoto šetření se u nás zveřejnili poprvé.Ukazatel čisté jmění domácnosti, se skládá z hodnoty celkového majetku, od které jsou odečteny případné dluhy domácnosti. „Mediánová hodnota celkového majetku domácností, který je tvořen finančními a nefinančními aktivy, byla 2,6 milionu korun v roce 2021 a 2,9 milionu korun v roce 2022. Z celkového majetku domácností tvořila zhruba 88 % nefinanční aktiva, tedy zejména nemovitosti, dopravní prostředky či cennosti, zbylých 12 % pak aktiva finanční,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Mezi finanční aktiva patří všechny formy vkladů a spoření, cenných papírů, prostředky investované v investičních nebo kapitálových životních pojištěních a v podílových fondech, úspory v hotovosti, a dokonce kryptoměny.„Více než tři čtvrtiny českých domácností v šetření uvedly, že nemají žádný dluh. U domácností, které dluh mají, činil v roce 2021 jeho medián necelých 350 tisíc korun, v roce 2022 se dále zvýšil na 400 tisíc korun,“ sdělil Jan Brůha, ředitel odboru ekonomického výzkumu sekce měnové ČNB. Dluh přiznalo více než 20% domácností, přičemž zhruba 11 % mělo hypotéku na hlavní bydlení.„Čisté jmění českých domácností je dáno především vlastnictvím bytu nebo domu. V roce 2022 dosáhl medián čistého jmění domácností žijících ve vlastním bydlení přibližně 3,7 milionu korun, zatímco u domácností bydlících v pronájmu šlo pouze o 200 tisíc korun,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.V mezinárodním srovnání napříč eurozónou se Česká republika řadila k těm zemím, kde mají domácnosti nižší hodnotu čistého jmění. „Z dat publikovaných Evropskou centrální bankou za referenční rok 2021 je patrné, že medián čistého jmění českých domácností dosáhl 97,3 tisíc eur a průměr 138,9 tisíc eur, čímž se dané hodnoty řadí mezi Slovensko a Portugalsko,“ uzavřel Jan Brůha.Detailnější informace jsou publikovány zde.Comments


bottom of page