top of page

Prověřujete všechna rizika při koupi nemovitosti?

Zhruba čtvrtina Čechů při koupi nemovitosti neprověřuje všechna možná rizika. Podle průzkumu agentury STEM/MARK se s nimi setkal každý třetí kupující. Jaká jsou nejčastější rizika na českém trhu nemovitostí? A co je potřeba důsledně pohlídat před vlastním nákupem, abyste se vyhnuli zbytečnému zklamání? Realitní makléř Jičín vám přináší základní přehled.

Nejčastější rizika

Pokud prodáváte nemovitost, seznamte se se všemi možnými riziky, na které je možné narazit. Z hlediska statistik jde především o následující čtyři rizika:

·         Neočekávané zvýšení nákladů. Toto riziko uvedlo 72 procent respondentů.

·         S horším technickým stavem, než bylo původně uvedeno, se setkala téměř polovina oslovených.

·         Čtvrtina kupujících nebyla spokojena s dobou potřebnou ke koupi. Za riziko považuje zbytečné zdržení procesu 25 procent respondentů.

·         Posledním rizikem, se kterým se kupující při nákupu nemovitosti setkávají, je nemožnost využít nemovitost k původně zamýšlenému účelu. Tuto možnost jako riziko vnímá asi 21 procent oslovených.

Nejméně opatrnými jsou překvapivě kupující mezi 30. a 44. rokem. Naopak čím starší je nakupující, tím zodpovědnější přístup k možným rizikům volí. Potvrzuje se známá pravda vyřčená biblickým Jobem, že „množství let oznámí moudrost.“

Co je potřeba ohlídat

Abyste minimalizovali rizika spojená s koupí nemovitosti, vezměte v úvahu několik následujících vyzkoušených podnětů.

·         Místo inzerce – obecně platí, že movití klienti prodávají své nemovitosti přes profesionální realitní makléře nebo společnosti. Zpravidla nikdy neinzerují sami na různých neznámých stránkách. Obracejte se tedy raději na ty, kdo mají zkušenosti, než abyste riskovali přímou komunikací s prodávajícím.

·         Prohlídky – pokud svou koupi uskutečníte přes realitního makléře, prodávající má jistotu, že se v jeho nemovitosti objevují jen vážní zájemci. Minimalizuje se tak nepříjemné riziko takzvané „realitní turistiky“.

·         Právní servis – klíčovým faktorem při nákupu nemovitosti je profesionální právní servis. Ten při přímé komunikaci s prodávající nemáte zajištěn. V době mnoha skrytých rizik je tato služba realitních makléřů nezbytností.Comments


bottom of page