top of page

Povinné zateplení energeticky náročných domů – do roku 2033

Evropský parlament schválil v polovině března 2023 novou směrnici, která si klade za cíl snížit energetickou náročnost budov. V době energetické krize se jedná o krok, který má za cíl přirozeně zajistit co největší úsporu energie. Směrnice se setkala s velkými výhradami jak z řad odborníků, tak laické veřejnosti. Přestože zákon ještě nebyl definitivně schválen, jak by vypadala jeho realizace v praxi? A co by to pro majitele domů znamenalo? Realitní kancelář Nová Paka se vám na to pokusí odpovědět.

Cíl: snížit spotřebu i emise

Evropská unie si dlouhodobě klade za cíl výrazně snížit emise skleníkových plynů i spotřebu energie, a nakonec se dostat do takzvané úplné klimatické neutrality, což je naplánováno na rok 2050. V praxi oba tyto cíle znamenají následující:

  • Od roku 2028 by měly mít všechny nové budovy solární technologii, pokud je to technicky možné.

  • Od roku 2028 by měly mít všechny budovy v soukromých rukách nulové emise. Pro budovy ve vlastnictví státu je toto datum posunuto už na rok 2026.

Dopad směrnice na současné nemovitosti

Jak se navrhovaná směrnice projeví na současných nemovitostech? Především v těchto bodech:

  • Do roku 2030 musí obytné budovy splňovat minimálně energetickou třídu E, do roku 2033 pak třídu D.

  • Nebytové a veřejné budovy pak musí do roku 2027 splňovat energetickou třídu E, do roku 2030 pak třídu D.

Předpokládaným projevem na trhu s nemovitostmi je pak jejich zdražení kvůli splnění technologických požadavků dané směrnice. Otázkou stále zůstává, zda by na nové požadavky EU stát poskytoval dotaci nebo zvýhodněnou půjčku.

Výjimky ze směrnice

Přestože směrnice ještě není uzákoněna, už teď je jasné, že výjimku budou mít minimálně následující objekty:

  • kostely,

  • budovy se zvláštní historickou nebo architektonickou hodnotou,

  • veřejné sociální bydlení,

  • technické stavby,

  • stavby nevyužívané po celý rok,

  • stavby s užitnou plochou nepřesahující 50 metrů čtverečních.Comentários


bottom of page