top of page

Výtah už od čtvrtého patra. Nová vyhláška zlepší přístupnost staveb

Vyhláška o požadavcích na výstavbu upraví počet pater, od kterých musí být v nových bytových domech zřízen výtah. Z původních pěti pater se sníží na čtyři. Tato úprava povede k lepší přístupnosti staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě vyhlášky i dalších materiálů využívá například spolupráci s lidmi, kteří mají omezenou schopnost pohybu nebo orientace.„S řadou překážek v dopravě, na ulici nebo uvnitř budov zápasí kromě lidí na vozíku a nevidomých také senioři nebo maminky s kočárky. Nechceme, aby přístupnost byla jen často přehlíženým doplňkem jako doteď, proto jsme ji zařadili přímo do vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Snadný a bezpečný přístup pro všechny bez ohledu na zdraví, věk a pohlaví by měl být standardem,“ uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.Vyhláška stanoví povinnost zřizovat výtah v nových bytových domech se vstupy do bytů v úrovni čtvrtého a vyššího patra nebo podkroví na stejné úrovni. Pro školské budovy bude platit plná přístupnost bez možnosti výjimek. Lépe je také vymezen okruh staveb, které musí být vybaveny orientačním majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. „Ohledně změn v nárocích na přístupnost jsme vycházeli z praktické zkušeností lidí s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jejich zapojení do přípravy legislativy pro mě bylo klíčové. Chtěl bych poděkovat neziskovým organizacím, které je zastupují a dlouhodobě upozorňují na jejich potíže,“ dodal Bartoš.Na začátku roku ministerstvo ustanovilo poradní sbor k přístupnosti staveb, který poskytuje doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti. Má v něm zastoupení veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a zejména neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. „Tuto iniciativu pana ministra velice vítám. Pro naši integraci je nesmírně důležité, aby byla bezbariérovost ve všech ohledech striktně dodržována. Doteď tady taková platforma chyběla. Věřím, že díky ní dojde k propojení úřední sféry a lidí z praxe, se samotnými občany s handicapem. Bude řešit zásadní připomínky, které se díky tomu dostanou do legislativních podkladů a přispějí ke zlepšení celého systému dodržování přístupnosti,“ prohlásila Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA z. s.Commentaires


bottom of page