top of page

Minimální výměra nových bytů zůstává na 16 m²

V nedávných dnech se v některých médiích a na sociálních sítích objevili zavádějící tvrzení, že na základě připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu bude možné stavět byty o výměře pouhých 8 m². Ministrstvo pro místní rozvoj tyto dezinformace vyvrací. Dosavadní limit 16 m² zůstává nezměněn. Stavba miniaturních bytů u nás nehrozí.

Připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu nijak neupravuje minimální podlahovou plochu, kterou má bytová jednotka mít. Byt o jedné místnosti musí mít stále výměru minimálně 16 m². Pokud jde o obytné místnosti ve vícepokojovém bytě, zůstává i zde dosavaní požadavek, aby každá místnost měla podlahovou plochu minimálně 8 m².

Ministerstvo pro místní rozvoj neurčuje, jak velké byty se mají stavět. Velikost bytů se řídí podle nabídky a poptávky na trhu. Nová vyhláška má přispět i k tomu, aby se zvýšila pestrost nabídky bytů a byly dostupné pro větší počet lidí. S tím souvisí skutečnost, že již neobsahuje různé zastaralé technické požadavky například na oslunění. Kromě toho vyhláška sjednocuje dosud roztříštěnou právní úpravu do jednoho předpisu.

Na skutečnosti se nezakládá ani tvrzení, že se v České republice staví čím dál menší byty. Opřít se můžeme o data Českého statistického úřadu. Ten uvádí, že průměrná užitná plocha na jeden dokončený byt se v posledních dvaceti letech pohybovala okolo 66,5 m². Můžeme proto konstatovat, že velikost nových bytů v bytových domech je dlouhodobě prakticky na stejné úrovni. Realitní makléř Jičín vás touto cestou informuje o vládních novinkách.Comments


bottom of page