top of page

Koho se dotýkají změny u daně z nemovitých věcí

S novým rokem přichází i změny v oblasti daně z nemovitých věcí, které přináší vládní konsolidační balíček. Dochází ke zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek i k dalším změnám. Ty se týkají zejména majitelů garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci nebo uživatelů nemovitostí ve vlastnictví státu. Spoustu změn provede finanční správa sama, avšak přibližně 100 tisícům poplatníkům nyní vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.Například u bytu na pražském Žižkově o rozloze 70 m2 zaplatí letos jeho vlastník přibližně 3 010 Kč namísto dřívějších 1720 Kč. Majitel stejně velkého bytu v Plzni dosud zaplatil 774 Kč, letos to bude 1 355 Kč. V Brně dříve 598 Kč, nově 1047 Kč. Od 1. ledna 2024 došlo ke změnám i u místních koeficientů, kterými obce mohou ovlivnit výši výsledné daně prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Obce mohou nyní stanovit místní koeficient pro zemědělské pozemky v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0. Daň se hradit nemusí v případě, že částka u jednoho finančního úřadu činí méně než 50 Kč. Dříve to bylo 30 Kč.„Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla. Přesto zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozornila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Přiznání je třeba podat do 31. ledna a samotnou daň zaplatit do 31. května.„Jsme si vědomi komplikovaných pravidel pro stanovení této daně, kterou každoročně platí přes 4,2 milionu lidí a firem, i rozsahu více než 40 změn, jež přináší novela zákona. Proto letos významně posílíme informační servis pro občany. Celý leden budou v úředních hodinách k dispozici konzultační telefonní linky ve všech krajích, kde občanům poradí naši specialisté. Ti navíc ve druhé polovině ledna vyjedou zejména do obcí, ve kterých bylo uzavřeno pracoviště finančního úřadu, a pomohou přímo na místě občanům nejen vyplnit daňové přiznání, ale rovnou jej i odevzdat,“ sdělila Simona Hornochová. Informace o zmíněných infolinkách a plánovaných výjezdech zveřejňuje finanční správa.Comentarios


bottom of page