top of page

Jak rozdělit stavební pozemek

Máte velký stavební pozemek a přáli byste si ho rozdělit na několik menších? Ať vás k tomu vede touha spravedlivě rozdělit dědictví dětem, nebo snaha prodat část nevyužívaného pozemku jako stavební parcelu, měli byste si pohlídat 5 základních kroků. Díky nim proběhne rozdělení stavebního pozemku bez zbytečných komplikací. Realitní kancelář Kosmonosy přináší stručný přehled.

První krok - předběžný souhlas

Před tím, než oslovíte geodetickou společnost, zajistěte si výřez mapy svého pozemku. Může jít například o výřez z katastrální mapy dostupné online na internetu. Na mapě vyznačte návrh dělení pozemku a přístupy z veřejné komunikace na všechny dělené části.

Návrh do mapy vyznačte červenou barvou. Výhodné je i zanést jednotlivé kóty. S tímto nákresem pak navštivte příslušný stavební úřad a požádejte o takzvaný předběžný souhlas s dělením pozemku. Je-li pozemek větší, vyžádejte si rovněž o souhlas městského nebo obecního úřadu.

Druhý krok – geometrický plán

Jakmile máte souhlas od stavebního úřadu, druhým krokem vedoucím k rozdělení stavebního pozemku je zhotovení geometrického plánu. Zrealizuje ho jakýkoli profesionální geodet, a to přeměřením a vytýčením jednotlivých stran stavebních pozemků.

U tohoto kroku se vybavte trpělivostí. Může se protáhnout až na měsíc a půl. Velkou část času sebere vlastní měření. Následuje předání na Katastrální úřad, který má zákonnou 14denní lhůtu pro zhodnocení a případné udělení souhlasu.

Třetí krok – žádost o vydání rozhodnutí

Třetím krokem je potvrzení geometrického plánu od geodeta městským nebo obecním úřadem. Jakmile budete mít potvrzení v ruce, vyplňte Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a doneste ji na stavební úřad. Do 30 dnů byste měli získat souhlas.

Čtvrtý krok – příprava smlouvy

Dalším velmi důležitým krokem je příprava smlouvy. Připravte smlouvu tak, aby odpovídala záměru, který s děleným stavebním pozemkem máte – například darování nebo prodej. Při prodeji nezapomeňte ke smlouvě přiložit schválený geodetický plán s jasně vyznačenými hranicemi jednotlivých pozemků.

Pátý krok – katastr nemovitostí

Posledním krokem je vznesení žádosti o vklad změn do katastru nemovitostí. Nejprve musíte vyplnit formulář v papírové podobě, protože navrhované změny dělení se ještě v digitální podobě katastru neobjevují. Potom můžete na Katastru nemovitostí podat návrh na vklad změn.

Přílohou této žádosti musí být kupní nebo darovací smlouva s notářsky potvrzenými podpisy, geometrický plán, souhlas od stavebního úřadu, nabývací titul o tom, že jste majitelem nemovitosti, a nakonec dva tisíce korun na správní poplatek. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na reality Mladá Boleslav.
Commentaires


bottom of page