top of page

Jak probíhá prodej nemovitosti

Nestává se nám každý den, že bychom prodávali nemovitost. Na druhou stranu jsou v životě mnohem důležitější hodnoty, než prodej rodinného domu nebo bytu. Přesto je dobré dopředu vědět, jak takový prodej nemovitosti vlastně probíhá. Níže najdete několik bodů, které na vás čekají před prodejem nemovitosti a v jeho průběhu.

Před prodejem

Před vlastním prodejem jakékoli nemovitosti se s vámi spojí profesionální realitní makléř. Ten by vám měl předat návrh prodejní ceny nemovitosti, ale také návrh plánu prodeje, tedy co všechno pro vás realitní makléř udělá.

Povinností realitního makléře je zajistit, aby byly splněny všechny zákonné požadavky vyplývající z prodeje nemovitosti. Pomůže vám ujasnit si termín vystěhování, předčasné splacení hypotečního úvěru nebo jeho převod na kupujícího, případně i časové rozvržení celé transakce. Makléř rovněž zkontroluje případná další omezení vlastnických práv nebo způsoby jejich ukončení.

Při prodeji

V průběhu prodeje nemovitosti je pak povinností realitního makléře, aby vám předložil návrh smlouvy na zprostředkování prodeje. Ta bude obsahovat nejen cenu a prodejní plán, ale i výši provize a povinnosti obou zúčastněných stran. Podle novely zákona je realitní makléř zároveň povinen vám v takovém případě zajistit energetický štítek objektu, pokud je vyžadován.

 Makléř následně zajistí nafocení nemovitosti, případně zhotovení virtuální prohlídky a homestagingu. Jeho odpovědností je sehnat co nejvíce zájemců o koupi vaší nemovitosti. U všech prohlídek bude makléř osobně přítomen.

Pokud někdo projeví o nemovitost vážný zájem, realitní makléř připraví třístrannou rezervační smlouvu. Tu podepisuje prodávající, kupující a realitní makléř. Rezervační smlouva stanovuje výši kupní ceny, způsob jejího uhrazení, způsob vyplacení prodávajícímu a následné převedení nemovitosti do vlastnictví kupujícího. Po podepsání rezervační smlouvy je právníkem realitního makléře připravena finální kupní smlouva.

Posledním krokem je podepsání protokolu o převzetí, respektive předání nemovitosti. V protokolu je stvrzeno, že jsou veškeré služby převedeny na nového majitele nemovitosti a jsou mu rovněž předány všechny klíče od ní. Veškerou podporu s prodejem nemovitosti pro vás zajistí realitní makléř Jičín Radomíra Nechánská.Comments


bottom of page