top of page

Inflace a její dopad na nemovitosti

Mluví se o ní často, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v souvislosti se sankcemi vůči Rusku, i v souvislosti s růstem cen v tuzemsku. Co to ale inflace vlastně je? K čemu se používá takzvaná míra inflace? A která míra inflace je ta „pravá“?

Co je inflace

Zjednodušeně řešeno, inflace je růst cen v průběhu určité doby. Má-li být inflace vyjádřena statisticky, musí vycházet z měření čistých, skutečných změn pomocí takzvaných indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy vycházejí z porovnání zhruba 450 konkrétních výrobků a služeb ve dvou různých po sobě jdoucích časových obdobích.

Mezi kontrolované zboží a služby patří především potraviny, nápoje, tabák, oděvy, nábytek, potřeby pro domácnosti, drogistické zboží, opravárenské služby, zdravotnické služby, doprava, vzdělávání, sociální péče, volný čas a kultura a finanční služby, jako například reality Liberec.

Jaký bude dopad

Jaký se dá očekávat dopad inflace na nemovitosti v tomto roce? Podle aktuálních statistik českého statistického úřadu se dá očekávat, že ceny nemovitostí budou dál růst. Tento vývoj se dá očekávat nejen v hlavním městě, ale i po celém území České republiky.

Míra inflace

Na základě výše popsaných dvou kontrolních statistik může být stanovena, respektive vypočtena skutečná míra inflace. Jedná se o procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.

Míra inflace je nezbytná pro správné nastavení dalších finančních služeb ze strany státu, jako jsou například valorizace mezd, důchodů nebo sociálních příjmů. Míra inflace má také přímý vliv na nájemní nebo jiné smlouvy, kde je předem definována potřeba úpravy ceny na základě míry inflace.

„Pravá“ míra inflace

Aby byla míra inflace správně pochopena a následně i správně interpretována, je nutné porozumět tomu, ke kterému období je počítána. Různé indexy definují různé projevy inflace v různých odvětví služeb a průmyslu. Proto je nezbytné přesné věcné, prostorové a časové vyhodnocení.

Mezi nejčastěji používané míry inflace patří především míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, dále míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci, a nakonec míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období.

Pro více informací se obraťte na realitní kancelář Mladá Boleslav.コメント


bottom of page